OM CJC

Nedan hörnstenar i ledarskap erbjuder jag dig
Go to Ledarskap

Ledarskap

Vilka är dina förebilder inom ledarskap ? Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap ? Vad är viktigast i ditt liv ? Hur jobbar du med ovan frågor? Reflektion och ödmjukhet för var vi var och en befinner oss i vårt ledarskap – gör dig till en bättre ledare

Go to Kommunikation

Kommunikation

Vardagen för alla ledare innebär mycket kommunikation – i olika former. Möten, lyssna, prata – delaktighet i vardagen. Kommunikationens innehåll och paketering är viktig för att mottagen skall uppfatta budskapet. Vad gillar du bäst ? Muntlig eller skriftlig ? Vem skall kommunicera vad ?

Go to Coachning

Coachning

Hur ofta delegerar du en uppgift ? Hur uppfattar du feedback ? Att ge eller ta feedback samt att ha den överblick som krävs för att se att rätt person gör rätt jobb – det är ofta en ledares utmaning. Vad innebär ordet coach för dig ?

Go to Mentorskap

Mentorskap

Att ingå i ett nätverk eller att ha en helt egen mentor – är en del i att utvecklas som ledare och öka chanserna till framgång för ditt företag/ din arbetsplats. Senior eller junior mentor ?

Citat som inspirerar